รับสมัครอาจารย์คอร์ส Character Design และคอร์ส Blender

[ประกาศรับสมัครงาน]
KADOKAWA CA (THAILAND) Co.,Ltd. เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง

① อาจารย์ประจำคอร์ส Character Design 1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

 • ใช้หลักสูตรของทางโรงเรียนสอน
 • สอนประจำคลาสปกติ และคลาสออนไลน์ (หากเป็นออนไลน์สามารถทำที่บ้านได้)
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น และสามารถใช้โปรแกรม Clip studio ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีสวัสดิการประกันกลุ่ม ประกันสังคม วันหยุดลาพักร้อน

② อาจารย์ประจำคอร์ส Blender 1 ตำแหน่ง (สัญญาจ้างรายชั่วโมง ทำงานเฉพาะวันที่มีสอน)

 • สามารถเขียนหลักสูตรการเรียนได้
 • สอนประจำคลาสปกติ หรือคลาสออนไลน์ (หากเป็นออนไลน์สามารถทำที่บ้านได้)
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอาชีพ

คุณสมบัติ

 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้ในสาขาที่สอนเป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาย
 • มีใจรัก และความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

สถานที่ทำงาน : จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 (MRT สามย่าน)
เงินค่าตอบแทน : ตามตกลง

ท่านใดสนใจงานในตำแหน่งดังกล่าวกรุณาส่ง Resume และ Portfolio มาที่
Email: info@kadokawa-ca.co.th
หากผ่านการพิจารณาจะมีการติดต่อไปอีกครั้ง

Leave a Reply