Our Courses

คอร์สเรียนทั้งหมดรองรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานเริ่มต้น และนักเรียนที่มีพื้นฐานมาก่อน
—————————————-
เริ่มต้นเรียนตั้งแต่หนึ่งไปพร้อมๆกัน
เลือกคอร์สเรียนตามความชอบของตัวเองได้เลย

 • CHARACTER DESIGN (ออกแบบตัวละคร 150 ชั่วโมง)
 • MANGA (วาดการ์ตูนมังงะญี่ปุ่น 150 ชั่วโมง)
 • 2D ANIMATION (สร้างแอนิเมชั่นสองมิติ 48 ชั่วโมง)
 • DRAWING (วาดเส้น 60 ชั่วโมง)
 • LIGHT NOVEL (เขียนนิยายไลท์โนเวล 102 ชั่วโมง)
 • LIVE2D (ทำ Live2D แอนิเมชั่นจากภาพสองมิติ 60 ชั่วโมง)
 • UNITY GAME DEVELOPER (ออกแบบพัฒนาเกมด้วย UNITY 108 ชั่วโมง)
 • 3DCG (การทำแอนิเมชั่น 3 มิติ 120 ชั่วโมง)
 • SUPER BEGINNER (วาดรูปอย่างง่ายสำหรับเด็ก 7-15 ปี)
 • BASIC ILLUSTRATION (ชุดหนังสือเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง)
 • ONLINE COURSES (หลักสูตรออนไลน์ รายเดือน 12 ชั่วโมง)

—————————————-


CHARACTER DESIGN
หลักสูตรออกแบบตัวละคร

จำนวน 150 ชั่วโมง


MANGA
หลักสูตรวาดการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่น
จำนวน 150 ชั่วโมง


2D ANIMATION
หลักสูตรสร้างแอนิเมชั่นสองมิติ

จำนวน 48 ชั่วโมง


DRAWING
หลักสูตรวาดเส้น

จำนวน 60 ชั่วโมง