Manga

หลักสูตรการทำหนังสือการ์ตูน (150 ชั่วโมง)

MANGA

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์สมังงะ” สอนการวาดการ์ตูนช่องแบบขาว-ดำสไตล์ญี่ปุ่น โดยเริ่มสอนตั้งแต่การวาดพื้นฐาน รูปร่าง สัดส่วน การออกแบบตัวละคร โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนสตอรี่บอร์ด การเขียนพล็อตเรื่อง และองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของการวาดมังงะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร  

โปรแกรมที่ใช้สอน : Clip Studio

คอร์ส MANGA แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

  • Beginner (30 ชั่วโมง)
  • Intermediate 1 (30 ชั่วโมง)
  • Intermediate 2 (30 ชั่วโมง)
  • Advanced 1 (30 ชั่วโมง)
  • Advanced 2 (30 ชั่วโมง)

เริ่มเรียน
ตั้งแต่พื้นฐาน

ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานสามารถส่งตัวอย่างผลงานเพื่อเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับแรก

สร้างผลงาน
แบบดิจิทัล

สอนการวาดใน Clip Studio โปรแกรมเฉพาะสำหรับการวาดรูปเพื่อการทำงานที่ให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล

เนื้อหาที่จำเป็น
ในการทำงาน

มีการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมไปจนถึงการนำไปประกอบอาชีพจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การทำงานในวงการการ์ตูนทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น


รูปแบบการเรียน

เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ในแต่ละระดับชั้นการเรียนการสอน จะมีการประเมินผลการเรียนจากงานโปรเจ็กต์ คะแนนการเข้าห้องเรียน โดยผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเมื่อเรียนจบครบทั้งหลักสูตร (150 ชั่วโมง)


เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเข้าห้องเรียน (เกณฑ์ร้อยละ 80)   
คะแนนโปรเจ็กต์ (เกณฑ์ร้อยละ 70)


ระดับ BEGINNER (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・ปฐมนิเทศ แนะนำผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอน และทำความรู้จักกับผู้เรียน
・พื้นฐานเบื้องต้นของการเขียนเนม/สตอรี่บอร์ดเพื่อเล่าเรื่อง
2・การวาดรูปทรงพื้นฐาน
・การวาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
3・เขียนมังงะ 4 หน้าจากโจทย์ตัวละคร เหตุการณ์ สถานที่
・การสร้างไฟล์หน้ากระดาษ
4・การใช้เลเยอร์ การใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวาดมังงะ
・การติดสกรีนโทนแบบพื้นฐาน
5・การจัดการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับวาดมังงะ กรอบคำพูด การตัดเส้น
・การวาดตัวละครจากโครงสร้าง
6・มุมกล้องพื้นฐานจากภาพยนตร์
7・Perspective พื้นฐาน 1 จุด 2 จุด
8・การวาดฉากพื้นฐาน
9・การแปะสกรีนโทนพื้นฐาน ความเข้าใจเรื่องเม็ดสกรีน การตกแต่งรายละเอียด
10・การใช้สกรีนแบบ Material และการปรับแต่งพื้นฐาน

ระดับ intermediate 1 (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・การออกแบบตัวละคร-พล็อตสำหรับการเขียนการ์ตูน1
・เริ่มเตรียมเนมสำหรับการ์ตูนเรื่องสั้น
2・Perspective เบื้องต้นเพื่อการเขียนฉาก 1
3・การออกแบบตัวละคร-พล็อตสำหรับการเขียนการ์ตูน 2
4・เรียนรู้เครื่องมือในโปรแกรมเพื่อการเขียนฉาก
・Perspective เบื้องต้นเพื่อการเขียนฉาก 2
5・การออกแบบตัวละคร-พล็อตสำหรับการเขียนการ์ตูน 3
6・Perspective เบื้องต้นเพื่อการเขียนฉาก 3: วาดฉากจากภาพถ่าย
7・เรียนรู้เครื่องมือในโปรแกรม-องค์ประกอบของมังงะ: เส้น แสง เงา
8・องค์ประกอบของมังงะ : การวาดสิ่งของที่ใช้ประกอบฉาก
9・เรียนรู้เครื่องมือในโปรแกรม – องค์ประกอบของมังงะ
・เทคนิคการใช้สกรีนโทนแบบต่างๆ เพื่อสื่ออารมณ์ของภาพ
10・องค์ประกอบของมังงะ :เอฟเฟกต์ -อารมณ์ – ตัวเสียง

ระดับ intermediate 2 (30ชั่วโมง)คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・เทคนิคการนำเสนอมังงะ1: มุมกล้องจากภาพยนต์
2・เทคนิคการนำเสนอมังงะ2: องค์ประกอบของการจัดหน้ากระดาษ
3・เทคนิคการนำเสนอมังงะ3: การจัดวางจำนวนหน้าและซีนต่างๆในเรื่องสั้น
4・เทคนิคการนำเสนอมังงะ4: การพัฒนาเนม
5・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า
6・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า
7・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า
8・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า
9・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า
10・Project วาดมังงะความยาวไม่เกิน 12-24 หน้า

ระดับ advanced 1 (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・วางพล็อตเรื่อง และเนม โปรเจกต์มังงะ 8-24 หน้า
2・วางพล็อตเรื่อง และเนม โปรเจกต์มังงะ 8-24 หน้า
3・พัฒนามุมมองและการนำเสนอตัวละครในซีนต่างๆ
・ฉากเปิดเรื่อง / ฉากสำคัญ หรือไคล์แม็กซ์ของเรื่องในโปรเจกต์
4・การตัดทอนภาพตัวละคร และ BG ตามลำดับความสำคัญสำหรับการเขียนมังงะ 1
・ตรวจแก้งานโปรเจกต์มังงะ
5・พัฒนานิสัยตัวละคร รูปแบบต่างๆ และความต่อเนื่องของบทสนทนา
6・การตัดทอนภาพตัวละคร และ BG ตามลำดับความสำคัญสำหรับการเขียนมังงะ 2
・ร่างเนมเนื้อเรื่องใหม่ จากตัวละครในโปรเจกต์เดิม 4-8หน้าตามโจทย์ที่สั่ง
7・ตรวจแก้ไขการดำเนินเรื่องจนถึงฉากไคลแมกซ์ของเรื่อง –what if
8・การสร้างบรัชแบบ Advanced และเทคนิคเสริม
9・การพัฒนาความสมบูรณ์ของฉากหลังที่ใช้ในโปรเจกต์มังงะ
10・การพัฒนาความสมบูรณ์ของฉากหลังที่ใช้ในโปรเจกต์มังงะ

ระดับ advanced 2 (30ชั่วโมง)


คาบที่รายละเอียดเนื้อหา
1・พัฒนาการเล่าเรื่องของซีนต่างๆโดยประยุกต์ใช้หลักการเล่าเรื่องของภาพยนตร์แบบต่างๆ
2・ตรวจแก้งานโปรเจกต์มังงะ – ตรวจความคืบหน้าโปรเจกต์ครั้งที่ 2 (50%)
3・การเตรียมไฟล์ และวิธีการจัดการไฟล์ในการทำงานมังงะดิจิตอลเพื่อการพิมพ์การ์ตูนเล่ม (การ์ตูนทำมือ / ส่งสำนักพิมพ์)
4・ตรวจแก้งานโปรเจกต์มังงะ
5・ตรวจความคืบหน้าโปรเจกต์ครั้งที่ 3 (75%)
6・โปรเจกต์วาดมังงะ
7・โปรเจกต์วาดมังงะ
8・โปรเจกต์วาดมังงะ
9・ตรวจงานสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย (100%)
10・ตรวจงานสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย (100%)

ราคาค่าเรียน


ระดับขั้นจำนวนชั่วโมงวันธรรมดาวันเสาร์/อาทิตย์
Beginner309,900 บาท
Intermediate 1309,900 บาท
Intermediate 2309,900 บาท
Advanced 1309,900 บาท
Advanced 2309,900 บาท
Full Course15048,000 บาท