BASIC ILLUSTRATION

คอร์สเรียนรูปแบบใหม่ ที่ทุกคนสามารถเรียนวาดรูปเองได้แม้อยู่ที่บ้าน

BASIC ILLUSTRATION

เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้


โปรแกรมที่ใช้สอน : Clip Studio

คอร์ส Basic Illustration แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 • Basic Illustration 1( 10 บท )โครงสร้างร่างกายเบื้องต้น, วิธีการใช้ Clipstudio
 • Basic Illustration 2( 10 บท )วิธีการออกแบบตัวละคร, การลงสี
 • Basic Illustration 3( 10 บท )ฉากหลัง, วาดภาพประกอบ 1 รูป

เริ่มเรียน
ตั้งแต่พื้นฐาน

ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนวิธีการวาดภาพประกอบสไตล์ญี่ปุ่น แต่ไม่สะดวกเดินทาง หรืออยากเรียนเฉพาะเวลาที่สะดวกเท่านั้น

ดีวีดีบรรยายพิเศษ

เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนด้วยดีวีดีประกอบการสอนฉบับออริจินัลของโรงเรียน ผู้เรียนสามารถจะฝึกฝนไปพร้อมๆ กับกับคลิปวีดีได้ เหมือนมีอาจารย์มาสอนตัวต่อตัวที่บ้าน

การตรวจงานรายบุคคล

ในหนังสือเรียน 30 คาบ จะมีโจทย์ที่ให้ส่งงานเข้ามาตรวจทางอีเมล อาจารย์จะเป็นผู้ตรวจปากกาแดงแล้วส่งคืนกลับไป

สิ่งที่ท่านจะได้เมื่อซื้อ Basic Illustration 1
Basic Illustration 2
Basic Illustration 3
Basic Illustration 1-3
 • รูปแบบการเรียน

  • 1. สมัครเรียน
  • กรอกแบบฟอร์มผ่าน Web เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวแล้วให้ชำระค่าเรียนผ่านทางการโอนเงินทางโรงเรียนตรวจสอบแล้วทำการจัดส่งเอกสารการเรียน สามารถสั่งเมาส์ปากกาจากทาง Wacom ※ผู้เรียนจะต้องมี PC อยู่แล้ว
  • 2. เริ่มต้นการเรียนการสอน
  • เมื่อได้รับหนังสือ Basic Illustration 1 ก็สามารถเริ่มเรียนได้ทันที โดยผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาได้เองตามสะดวก โดยเรียนรู้ผ่านหนังสือเรียน, DVD และหนังสือรวมภาพโพสเดี่ยว ที่อยู่ในชุดเดียวกัน
  • 3. ตรวจงาน
  • เมื่อทำโจทย์ที่มีเครื่องหมายมาร์คว่า “ส่งตรวจ” เสร็จแล้ว สามารถส่งงานมาให้อาจารย์ตรวจได้ผ่านอีเมลและให้คำแนะนำ จากนั้นก็จะส่งผลงานกลับไปทางอีเมล
  • 4. การประเมินโดย KADOKAWA
  • หากเรียน Basic Illustration จบทั้ง 3 เล่มแล้ว จะสามารถทำโจทย์เพื่อส่งให้ทาง KADOKAWA ประเมินงานได้ การประเมินโดย KADOKAWA จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง สามารถรับคำแนะนำจากสต๊าฟ KADOKAWA ได้


Basic Illustration 1 (10 คาบ)


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1・เริ่มต้นพื้นฐานการใช้โปรแกรม Clip Studio
・แบบฝึกหัด : ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม
2・เริ่มต้นขั้นตอนการ Sketch งาน
・การคิด Concept และการออกแบบคาแรกเตอร์เบื้องต้น
3・Basic Sketching
・แบบฝึกหัด 1 : ฝึกวาดเส้นแบบต่างๆ
・แบบฝึกหัด 2 : ฝึกการวาดโครงสร้าง
4・เรียนรู้พื้นฐานการกำหนดสัดส่วนในการวาดตัวละครการ์ตูน
・แบบฝึกหัด : ฝึกวาดตัวละครแบบต่างๆ
5・หลักการเบื้องต้นในการดีไซน์ท่าโพสของตัวละคร
・แบบฝึกหัด : หัดวาดภาพตัวละครที่มีการเคลื่อนไหวโดยดูแบบจากภาพถ่าย
6・อนาโตมี่พื้นฐาน
・แบบฝึกหัด : ฝึกวาดกล้ามเนื้อร่างกายคนจากภาพถ่าย และฝึกจากหลายๆ มุม
7・ฝึกการวาดใบหน้าพื้นฐาน
8・ฝึกการวาดทรงผมเบื้องต้น
・แบบฝึกหัด : หัดวาดทรงผมจากรูปถ่าย
9・ฝึกวาดเสื้อผ้าและรอยยับ
・การบ้าน (ส่งตรวจครั้งที่ 1) : วาดตัวละครพร้อมเสื้อผ้าโดยอ้างอิงจากภาพถ่าย
10・การออกแบบองค์ประกอบของเสื้อผ้าบนตัวละคร
・การบ้าน (ส่งตรวจครั้งที่ 2) : ออกแบบตัวละครและเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวละคร

Basic Illustration 2 (10 คาบ)


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
11การออกแบบฉากหลัง และองค์ประกอบของภาพ
・แบบฝึกหัด : ฝึกจัดองค์ประกอบภาพโดยวาดเป็นกรอบภาพเล็กๆ (Thumbnail) ให้มีระยะ หน้า-กลาง-หลังครบถ้วน เลือกองค์ประกอบที่ผู้เรียนสนใจ และต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละภาพ หากเป็นโครงสร้าง หรือองค์ประกอบที่ไม่เคยวาดมาก่อน ให้ไปหาข้อมูลอ้างอิงมาประกอบการวาดด้วย
12การวาดฉากหลัง
・แบบฝึกหัด 1 : ฝึกวาดกล่องจาก Perspective แบบ 1 จุด ในหลายๆ มุมมอง
・แบบฝึกหัด 2 : ฝึกวาดห้องสี่เหลี่ยมด้วย Perspective แบบ 1 จุด ในหลายๆ มุมมอง
・แบบฝึกหัด 3 : วาดห้องสี่เหลี่ยมด้วย Perspective แบบ 1 จุด โดยหาภาพถ่ายห้องจริงที่มีเฟอร์นิเจอร์มาวาดตาม และวาดตัวละครอย่างน้อย 1 ตัวในอิริยาบถ “นั่ง” อยู่ในห้องนั้น โดยจะต้องวาดตัวละครให้มีความสัมพันธ์กับฉากด้วย
13การใช้เครื่องมือไม้บรรทัดเพอร์สเปคทีพ
・แบบฝึกหัด 1 : ให้ผู้เรียนใช้ภาพถ่ายในโฟลเดอร์ [แบบฝึก Perspective] เป็นโครงในการวางเส้นไม้บรรทัด และฝึกวาดเส้นตามโดยใช้ความรู้เรื่องหลัก Perspective มาประกอบเพื่อฝึกฝนการใช้เครื่องมือ การจัดการเลเยอร์ และโฟลเดอร์ และการเปิด/ปิดการทำงานของไม้บรรทัด
14การตัดเส้นด้วยเวคเตอร์เลเยอร์
・แบบฝึกหัด : ใช้ภาพร่างตัวละครที่ผู้เรียนวาดเอาไว้ หรือใช้ภาพร่างจากไฟล์ ************* นำมาตัดเส้น และลองใช้เวคเตอร์เลเยอร์กับเครื่องมือต่างๆ ในการปรับแต่งเส้นให้เหมาะสม
15หลักในการตัดเส้น
・แบบฝึกหัด : ออกแบบตัวละครแบบเต็มตัว ร่างและตัดเส้นให้เรียบร้อย
16การตัดเส้นเพื่อเน้นโครงสร้างรูปทรงให้มีมิติ
・แบบฝึกหัด : วาดตัวละครที่มีท่าโพสที่แสดงมิติตัวละครและตัดเส้น
17รายละเอียดของเส้น
・แบบฝึกหัด : ร่างภาพตัวละครขึ้นมา 1 ตัว และนำมาตัดเส้นให้มีรายละเอียด 3 แบบ คือ แบบรายละเอียดน้อย, ปานกลาง และสูง โดยให้ผู้เรียนเลือกกำหนดปริมาณรายละเอียดได้เองตามเหมาะสม แต่ต้องให้เห็นถึงความแตกต่างของทั้ง 3 ภาพ
18การสานเส้น
・แบบฝึกหัด 1 : เลือกวัตถุจากในภาพต่อไปนี้มา 3 ชิ้น และวาดขึ้นมาใหม่เองโดยใส่แสงเงาด้วยการสานเส้น โดยสังเกตความเข้มของแสงเงาในภาพ และสานเส้นออกมาให้ได้ความเข้มในระดับที่เท่า หรือใกล้เคียงกัน 
・แบบฝึกหัด 2 : วาดตัวละคร ตัดเส้นให้เรียบร้อย (สามารถภาพเดิมที่เคยวาดเอาไว้ได้) และสานเส้นเพื่อแสดงน้ำหนักแสงเงาของตัวละคร
19การสร้างบรัช
・แบบฝึกหัด : สร้างบรัชแบบวัตถุเดี่ยว (Custom Brush) และบรัชแบบวัตถุต่อเนื่อง (Ribbon Brush) ในแบบของตัวเองขึ้นมา แล้วนำมาใช้กับงานฉาก หรือตัวละครที่วาดไว้ เช่น ใบไม้, ก้อนหิน, ก้อนอิฐ, โซ่, เชือก หรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ
20การตัดเส้นวัตถุโดยใช้ Border effect
・แบบฝึกหัด : ลองใช้ Border effect ในการตัดเส้นส่วนประกอบต่างๆ ของตัวละคร เช่น ลายผ้า, เชือกรองเท้า, เส้นผม ฯลฯ

Basic Illustration 3 (10 คาบ)


คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
21ค่าน้ำหนัก และทิศทางของแสงเงา
・แบบฝึกหัด : นำภาพตัวละครที่วาดไว้มาลงแสงเงา 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยจะกำหนดทิศทางแสงให้มาจากทางใดก็ได้ ซึ่งภาพที่ใช้จะต้องเป็นตัวละครที่วาด และตัดเส้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โครงสร้างเหมือนในตัวอย่าง
22การลงแสงเงาแบบเกลี่ยสี และแบบแอนิเมชั่น
・แบบฝึกหัด : นำภาพที่ตัดเส้นเสร็จแล้วมาลงสีกั้นขอบเขต โดยแบ่งเลเยอร์ตามความเหมาะสม จากนั้นลงสี แสงเงาตามสไตล์ที่ต้องการ
23ทฤษฏีสี
・แบบฝึกหัด : นำภาพตัวละครที่ออกแบบไว้ มาลงสีแตกต่างกัน 2 แบบคือโทนร้อน และโทนเย็น โดยให้ลงสีฉากหลังของภาพด้วย
24การเลือกสีเพื่อสร้างมิติ
・แบบฝึกหัด : นำภาพตัวละครแบบมีฉากประกอบมาลงสีแบบแยกระยะ ให้เห็นค่าน้ำหนักสี
ที่ชัดเจน และสร้างมิติให้กับภาพ โดยยังไม่ต้องลงแสงเงาหรือรายละเอียดอื่น
25การปรับสีด้วยโปรแกรม Clip Studio
・แบบฝึกหัด : ลองนำภาพวาดของตัวเองมาปรับโทนสีในแต่ละส่วนใหม่ จากนั้นเปรียบเทียบอารมณ์ของภาพก่อนปรับ และหลังปรับว่าตรงว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่
26แสงสะท้อน และการคุมโทนภาพด้วยแสงจากบรรยากาศ
・แบบฝึกหัด : วาดภาพตัวละครที่มีฉากหลัง แล้วลงสีโดยให้มีแสงหลัก และแสงจากบรรยากาศภาพ
27การปรับแต่งลักษณะพื้นผิว
・แบบฝึกหัด : วาดภาพที่มีการใช้ลักษณะพื้นผิว และตกแต่งให้เข้ากับภาพ โดยจะใช้วิธีนำภาพถ่ายมาปรับ, ใช้พื้นผิวสำเร็จรูปในโปรแกรม, วาดขึ้นมาใหม่ หรือวิธีใดก็ได้
ตัวอย่างลักษณะพื้นผิว : ไม้, คอนกรีต, เหล็ก, ผ้าชนิดต่าง
28การสร้างหัวบรัชสำหรับทำลวดลายพื้นผิว
・แบบฝึกหัด : สร้างหัวบรัชพื้นผิวเป็นของตัวเอง แล้วลองนำไปใช้งาน
29การตกแต่งภาพด้วยพาร์ติเคิล
・แบบฝึกหัด : ออกแบบหัวบรัชพาร์ติเคิลแล้วนำมาตกแต่งภาพให้เหมาะสม เช่น ประกายแสง หิ่งห้อย ละอองหิมะ ละอองน้ำ หยดน้ำ
30การปรับแต่งสีขั้นสุดท้าย
・แบบฝึกหัด : ออกแบบวาดภาพที่มีตัวละครและฉากหลัง แล้วลงสี ตกแต่งผลงานให้สมบูรณ์

ราคาค่าเรียน


ระดับขั้นจำนวนบทราคา
Basic Illustration 1105,800 บาท
Basic Illustration 2105,800 บาท
Basic Illustration 3105,800 บาท
Basic Illustration 1-33014,800 บาท
(จากปกติ 17,400)

Leave a Reply