ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่ KCA Edutainment

ประกาศเรื่องการย้ายสถานที่ KCA Edutainment ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจใน KCA Edutainment อย่างเสมอมา ในครั้งนี้ KCA Edutainment ได้ร่วมมือกับทาง Newton OpenSchool จัดการเรียนการสอนเพื่อขยายขอบเขตทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น . ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จะทำการย้ายสถานที่ไปที่ตึก Siam Scape ชั้น 8 (ยกเว้นคอร์สเรียนบางส่วนที่ยังใช้สถานที่ Chamchuri Square เช่นเดิม) . สถานที่ใหม่: SIAM…