Character Design 1 Month

Character Design 1 Month

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์ 1 เดือน” (12 ชั่วโมง) เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเทียบเท่าผู้ที่เรียนจบคอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์เรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการแนะนำการวาดรายบุคคลตามหัวข้อที่อยากฝึกฝน หรือจะฝึกการวาดโดยการส่งประกวดโครงการต่างๆที่มีจัดอยู่ในช่วงนั้นๆ ทั้งของไทย และของญี่ปุ่น ซึ่งหากเป็นโครงการประกวดของญี่ปุ่นทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการติดต่อให้ด้วย

โปรแกรมที่ใช้สอน : Clip Studio

เปิดสอน
ทุกเดือน

มีเปิดสอนทุกเดือน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะเดือนที่สะดวกได้

แก้ไขในจุด
ที่ยังไม่ถนัด

อาจารย์จะช่วยแก้ไข และให้คำแนะนำในจุดที่ผู้เรียนยังไม่ถนัดเพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้มากยิ่งขึ้น

ร่วมโครงการประกวดต่างๆ

ทางโรงเรียนจะมีการนำโครงการประกวดต่างๆของญี่ปุ่นมาให้นักเรียนได้ลองส่งผลงาน


  • รูปแบบการเรียน

    เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 8 คนราคาค่าเรียน

จำนวนชั่วโมงวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์
122,000 บาท4,800 บาท