อาจารย์ของเรา

อาจารย์รัง
(Alcoholrang)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– CHARACTER DESIGN
– DRAWING

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์การันต์
(Garun)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– MANGA
– CHARACTER DESIGN (ONLINE)

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์แนท, อาจารย์ปอน
(Mr.American, Starless Night)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– LIGHT NOVEL
– STORY WRITER

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์มาซา
(Masa)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– UNITY

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์ปิ่น
(Lilithea)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– 2d ANIMATION
– 2D ANIMATION (ONLINE)

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์ควีน
(IKツム)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– LIVE2D
– LIVE2D (ONLINE)

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์พริ้ม
(REINA)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– CHARACTER DESIGN

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์วิว
(beibei_berry)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– SUPER BEGINNER 1
– SUPER BEGINNER 2

✦—————————————————————————————————✦

อาจารย์ส้ม
(sommimi)

อาจารย์ประจำคอร์ส
– CHARACTER DESIGN