Super Beginner

หลักสูตรระยะสั้นเหมาะสำหรับน้องอายุ 7- 15 ปี (12 ชั่วโมง)

Super Beginner

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

Super Beginner 1

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยากเริ่มเรียนรู้พื้นฐานอนาโตมี่อย่างง่ายๆ และพื้นฐานการวาดภาพแบบการ์ตูนญี่ปุ่น

Super Beg inner 2

เมื่อมีพื้นฐานการวาดภาพในระดับหนึ่งแล้ว อยากเรียนรู้การวาดภาพแบบดิจิตรอล สำหรับการต่อยอดในอนาคต

Super Beginner 3

สำหรับน้องๆ ที่พอมีพื้นบานในการวาดรูปในระดับหนึ่ง และต้องการเรียนรู้พื้นฐานง่ายๆ ของการวาดมังงะ

Super Beginner Animation

เหมาะกับน้องๆ ที่อยากเรียนรู้วิธีการทำให้ภาพเคลื่อนไหว (อนิเมชั่น) อย่างง่ายๆ ได้

โปรแกรมที่ใช้สอน : Clip Studio


รูปแบบการเรียน

เป็นการเรียนแบบสอนสด โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ในวงการมังงะและอาจารย์ชาวไทย กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 7-15 ปี ซึ่งในการเรียนการสอนของแต่ละคอร์สจะมีฟั่งชั่นที่แตกต่างกันไปตามความสนใจของผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องเรียนตามลำดับก็ได้ (12 ชั่วโมง)

SUPER BEGINNER 1


ในการเรียนการสอนทั้ง 4 คาบ (คาบละ 3 ชั่วโมง) จะมีเนื้อหาในการเรียนแตกต่างกันไป โดยเนื้อหาที่เรียนจะคลอบคลุมตั้งแต่เรื่องของพื้นฐานการวาดอานาโตมี่แบบง่ายๆ , พื้นฐานเรื่องแสงเงา , วิธีการออกแบบตัวละครเบื้องต้น และวิธีการใช้โปรแกรม การตัดเส้น และการลงสีพื้นฐานนอกจากแบบฝึกหัดในทุกคาบเรียนแล้วจะมีการปรี๊นชิ้นงานให้กลับไปเป็นที่ระลึกด้วย


SUPER BEGINNER 2


ในการเรียนการสอนทั้ง 4 คาบ (คาบละ 3 ชั่วโมง) จะมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่หลักการออกแบบพื้นฐาน วิธีการใช้โปรแกรม การตัดเส้น และการลงสีพื้นฐาน นอกจากนี้แล้วในคามสุดท้ายจะมีการปรี๊นชิ้นงานให้กลับไปเป็นที่ระลึกด้วย


SUPER BEGINNER 3


ครอบคลุมเนื้อหาขั้นพื้นฐานในการวาดมังงะเบื้องต้น ในคลาสนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการวาดมังงะ 1 หน้าอย่างง่ายๆ วิธีการใช้โปรแกรม การตัดเส้น และการใช้สกรีนโทนพื้นฐาน นอกจากนี้แล้วในคามสุดท้ายจะมีการปรี๊นชิ้นงานให้กลับไปเป็นที่ระลึกด้วย


SUPER BEGINNER ANIMATION