ก็ภาษาไทยมันยาก ตอนที่ 1

“ก็เพราะภาษาไทยมันยาก” ผลงานของน้องมู วรัญญาภรณ์ มนตรีนิยมกาล นักเรียนจากคอร์สมังงะ รหัส MG00034 ลงทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เริ่มตอนแรกวันที่ 28 มีนาคม 2563

อ่านตอนที่ 1 ที่นี่

อ่านตอนที่ 2 ที่นี่

อ่านตอนที่ 3 ที่นี่

อ่านตอนที่ 4 ที่นี่

อ่านตอนที่ 5 ที่นี่

อ่านตอนที่ 6 ที่นี่

อ่านตอนที่ 7 ที่นี่

อ่านตอนที่ 8 ที่นี่

อ่านตอนที่ 2 ที่นี่